אין להעתיק ו/או לפרסם מאמרים ו/או חלקי מאמרים ו/או כל חומר מהאתר ללא אישור בכתב מהראל בן-עזרא.
המאמרים והמידע שבאתר אינם מחליפים ייעוץ הנדסי ו/או אדריכלי ו/או משפטי
לצורך קבלת מידע מוסמך יש לפנות לגורמים הרלוונטיים.