מאת: הראל בן עזרא

את הטעות הבאה בתכנון ערים, עושים בישראל פעם אחר פעם. לרבות ביישובים שמתוכננים ונבנים ממש עכשיו ויהיו בכיה לדורות הבאים. הכוונה לתכנון יישובים שנמצאים במדרון - על צלע הר.
החתך האופייני לרחוב שנמצא על מדרון הוא כך: חוצבים את הרחוב לפי התוואי שהוחלט, וקובעים מצידו האחד של הכביש את האפס אפס (מפלס רצפת הכניסה) של הבתים בכ-2 מ' מעל הכביש, ומצידו השני בכ-2 מ' מתחת לכביש. מפלס הבתים משתנה כמובן לפי שיפוע המדרון. החלמאות היא שאלו שמתחת לכביש"קבורים" מתחת למפלס הכביש ויצטרכו לרדת מדרגות רבות לביתם,
ואלו שמעל הכביש יצטרכו לעלות מדרגות רבות לביתם.


להלן סכימה של החתך כפי שנהוג לתכנן כיום:
(כניסה למבנים משני צידי הכביש - דרך מדרגות רבות)
להלן ההצעה לתכנון יעיל יותר של הרחוב:
(כניסה למבנים משני צידי הכביש - ללא מדרגות)

אמנם בתכנון הנוכחי ישנו מבט יותר נרחב אל הנוף מהבתים הגבוהים, אך עדיין השיקול של הנוחות ביום יום עולה בכמה וכמה על השיקול הזה, ויש להתאים את תוואי השטח לצרכי השימוש בו. לצורך שיפור כיווני האוויר והנוף, ניתן לתכנן כך שמיקום הבניה משני צידי הרחוב יהיה בהזזה של חצי מגרש ולא אחד מול השני.

הסבר ההצעה לתכנון יעיל של הרחוב:
בשלב פיתוח השטח המסיבי של ההר, חציבת המגרשים שגבוהים מהכביש והנמכתם עד למפלס הכביש, את המילוי מהחציבה שופכים במגרשים שנמוכים מהכביש ומגביהים אותם עד לגובה הכביש. זאת כמובן לאחר ביצוע קירות תמך. האפס אפס של הבתים משני צידי הרחוב ייקבע לכ-50 ס"מ מעל פני הכביש. אפשרות נוספת שיכולה להתקבל (בעיקר כאשר המדרון תלול) היא חציבת המגרשים הגבוהים כנ"ל, ומילוי מחצית המגרשים הנמוכים, כך שחצי המגרש הרחוק מהכביש יהיה מונמך בחצי קומה או בקומה שלמה - על פי תנאי הטופוגרפיה -  אך האפס אפס ייקבע מעל הכביש. (בכ-50 ס"מ) במצב כזה, למגרשים הנמוכים תהיה כניסה ישירה מהכביש, עם חצר קדמית במפלס הכביש, וחצר אחורית במפלס נמוך יותר. אך המצב התכנוני הנוכחי של קביעת אפס אפס בהפרשים גדולים מהכביש, לא מתקבל על הדעת.

שיטה זו של חציבה ויישור השטח משני צידי הרחוב - היא גם יותר זולה בחישוב הכללי, על אף שקירות התמך גבוהים יותר, שטח קירות התמך לא יהיה גדול משטחם הכולל של קירות התמך בשיטה הנוכחית. מפני שבכל מקרה צריך לגשר על הפרש המפלסים שנתון בטופוגרפיה. הסיבה שקירות התמך הגבוהים דווקא - יהיו זולים יותר, היא מפני שכאשר מבצעים קירות תמך גבוהים ואחידים, ניתן לבצע אותם בשיטות מתועשות ויעילות, לעומת הרבה קירות קטנים שמבוצעים בעבודת כפיים יקרה וממושכת. אומדן עלות החציבה הנוספת היא כ-20K ש"ח למגרש בתנאי שיבוצעו בשלב
בניית הכביש עם הכלים הכבדים או חומרי נפץ שמבצעים איתם את הפיתוח הראשוני. עלות זו תחזיר את עצמה שבעתיים, הן בערך הנוסף למגרשים והן בעלויות התימוך.

להלן מספר תמונות הממחישות את הטעות התכנונית:

רחוב טיפוסי ביישוב קציר


ההרחבה המתוכננת של היישוב קציר


רחוב טיפוסי בזכרון יעקב - מתוך google earth