תכנון גשר להולכי רגל


המאמר בעבודה..


מאת: מהנדס הראל בן- עזרא  


המאמר יעסוק בתכן גשרים להולכי רגל במפתחים בינוניים של כ 35  מ"א

מפתח זה מאפשר מעבר של  4 נתיבי תנועה, נתיב חניה,  אי במרכז  ומדרכות משני צידי הכביש.


הגשר יתוכנן על פי אמות המידה הבאות:  

1. הגשר יהיה מונגש עבור כלל האוכלוסיה.

2. הגשר יהיה מתוכנן לשאת עומס שימושי של 500 ק"ג למ"ר 

3. הגשר יתוכנן כנגד כוחות אופקיים  של רוחות ורעידות אדמה. התדירות העצמית של הגשר תיבדק.

4. בנוסף הגשר יהיה מתוכנן לספוג אנרגיה כתוצאה מהתנגשות משאית במשקל 15 טון ובמהירות 50 קמ"ש.


הגשר מחולק למספר חלקים באורך עד-12 מ' כל חלק, ויכול להיות מובל לאתר במשאית רגילה.

פירי המעלית יהיו מבטון וישמשו גם כעמודי תמיכה לגשר וגם כתמיכה למדרגות אל הגשר.

שיטת הייצור תהיה פשוטה ומותאמת לייצור במפעל מסגרות בגודל *בינוני, מפרופילי פלדה ומחברים סטנדרטיים.

שיטת הקמת הגשר תהיה פשוטה, בעזרת מנוף קטן וזול - עד 30 טון מ'

* ישנם בארץ מאות מפעלי פלדה בגודל בינוני, ולכן ניתן לקבל מחיר מאוד תחרותי לייצור הגשר לעומת שיטות ייצור
שמותאמות למפעלים גדולים ומצמצמות את התחרות לפחות מעשירית ומעלות משמעותית את מחיר הייצור, מחיר ההובלה וההתקנה.

כיום רוב הגשרים במפתחים דומים מתוכננים כיחידה אחת, דבר שמגביל מאוד את התחרות למספר מאוד מצומצם של מפעלי ייצור שיכולים
להתחרות במכרז לייצור גשר ביחידה אחת.
  

משטח ההליכה יצוק באתר על גבי פח טרפזי באתר -  לאחר ההתקנה.

בתוך משטח ההליכה יהיו אלכסונים לקבלת אימפקט של כוח אופקי.

הגשר יהיה מקורה בגג קל קשתי שמנוקז לגגוני הבטון שמעל הכניסה למעליות.

המאמר בעבודה..


פרוגרמה של הגשר: