טיפול יסודי בסדקים


מאת: מהנדס הראל בן עזרא


סדקים בקירות מבנה מתחלקים לשני סוגים עיקריים:

1. סדקים נימיים  
בעובי כ-1 מ"מ ברובם נובעים מחוסר אשפרה בטיח, או מתערובת טיח לא נכונה, כגון כמות מלט גבוהה
מידי בתערובת הטיח, מה שגורם להתכווצות הטיח.
לסדקים אלו אין כיוון כל שהוא, אלא הם מופיעים על הקיר כ"רגבים" באיזורים מסויימים ללא סדר או כיוון.
הטיח באיזור הנימים לעיתים יכול להשמע "חלול" כאשר מקישים עליו, מה שמעיד גם על הידבקות לקויה לתשתית.
הסיבה לתופעה זו: אחת התכונות של מוצרי צמנט פורטלנד (המלט המשמש לבניה) היא "הצטמקות".
התרשים שלהלן מתאר את הצטמקות הבטון כפונקציה של כמות הצמנט בתערובת הבטון או הטיח: 

עמ' 462 במדריך להנדסה אזרחית, בעריכת פרופ' מ. רייס. פרק 4 מאת פרופ' ח. חנוך יגרמן

אותה התפרחת של סדקים נימיים, אך במראה עדין יותר, יכולה להופיע גם בשכבת השליכט בלבד,
מה שמעיד על תערובת שליכט עשירה במלט. שליכט כזה גם נוטה להתקלף ולהיפרד מהטיח.
הדרך להתמודד עם התכווצות זו, היא על ידי אשפרת הטיח וכן על ידי הקפדה על ביצוע
תערובת מדוייקת עם מוספים מונעי התכווצות.


2.  סדקים קונסטרוקטיביים 
סדקים שנובעים מדפורמציות בשלד המבנה, ואינם קשורים להרכב הטיח או לביצוע הטיח.
הדפורמציות שבשלד המבנה נובעות משלוש הסיבות שלהלן:

א. תזוזת יסודות, שנקראת גם "שקיעה דיפרנציאלית" (שקיעה במידה שונה). אם תיאורטית כל היסודות
היו עולים או יורדים יחד במידה שווה, לא היתה מתרחשת כל דפורמציה במבנה ולא היו נוצרים
הסדקים. כאשר קיימת שקיעה דיפרנציאלית, הסימפטום הנפוץ הוא הופעת סדקים.

סדקים אלו יכולים להופיע במספר צורות: סדקים אופקיים, סדקים אנכיים, וסדקים אלכסוניים
לעיתים - בצורת בניית הבלוקים ובפינות פתחים, שכן זהו איזור מוחלש ורגיש יותר לסדיקה.
בכלל זה קיימת גם שקיעת תוספות בניה בסמוך למבנה ישן, עקב שקיעת היסודות של המבנה החדש,
בעוד המבנה הישן כבר התייצב. במצב זה יופיע בד"כ סדק אנכי בין המבנה הישן לחדש.
תזוזת יסודות היא הגורם הנפוץ ביותר לדפורמציות בשלד המבנה ולסדיקה.

ב. דפורמציה מקומית עקב שקיעת קורה או שקיעת תקרה, הכוונה לקורה או תקרה ששקעו בעקבות
העומס עליהן. בד"כ זו תהיה תקרה/קורה או קונזול עם מפתח גדול יחסית לשאר חלקי המבנה.
והסדק יופיע בד"כ בחיבור בין הקורה לתחתית הקיר שנבנה עליו. חיזוק האלמנט ותיקון של שקיעה
מסוג זה, הוא על פי רוב פשוט יחסית.

ג. דפורמציות בשלד המבנה עקב כוחות אופקיים, כגון רוחות ורעידות אדמה.
בעיה זו פחות נפוצה בבניה פרטית בשיטה הקונבנציונאלית.
אך יכולה להופיע בבניה רוויה - מבנים גבוהים מתמודדים עם כוחות רוח אשר יוצרים דפורמציות במבנה.
וכן כאשר מדובר בבניה קלה, כוחות רוח מהווים כוח משמעותי ולא זניח,
ויכולים לגרום לדפורמציות במבנה בעל שלד קל.

לאחר אבחון הגורם לסדקים, יש לערוך פרוגרמה ראשונית ואומדן עלויות, כדי לבדוק את הכדאיות הכלכלית
לביצוע עבודות השיקום. לא תמיד יש הצדקה כלכלית לבצע טיפול יסודי, לעיתים נפנה לחלופות אחרות.
עלות טיפול יסודי בגורם לסדיקה, יכולה להיות עשרות אלפי ש"ח, ויכול להגיע למאות אלפי ש"ח במקרה של שקיעת יסודות
שהטיפול בהם מצריך לוגיסטיקה מורכבת.
לפני שניגשים לתכנון החיזוק, מומלץ להשיג את תכניות הקונסטרוקציה של המבנה, אם ניתן להשיגן,
לצורך הבנה וניתוח הנדסי מקדים.

אם מדובר בתזוזת יסודות שיש גישה אליהם עם כלים הנדסיים, ניתן ובד"כ גם כדאי לבצע חיזוק ליסודות
ובמידת האפשר, לבצע קורה מסיבית קושרת מסביב לאיזור הבעייתי על מנת למנוע שקיעה דיפרנציאלית נוספת.
במקרה של שקיעה גדולה, ניתן לתקן את השקיעה על ידי החדרת מגבהים הידראוליים מתחת או בסמוך
ליסוד ששקע או לקורת יסוד, ולתקן את הדפורמציה שנוצרה במבנה על ידי דחיקת היסוד והקורה
חזרה למקומם, לפני ביצוע החיזוק ליסוד.

תכנון חיזוק המבנה, צריך לכלול גם את ניקוז הקרקע בסביבת הביסוס. ניקוז הקרקע יכול להתבצע
על ידי שיפועי קרקע או תעלות ניקוז עם צינורות שרשוריים העטופים במצע גרנולרי.
מי נגר שמגיעים אל היסודות, מתַגברים את עבודת הקרקע באופן לא רצוי. ובנוסף, יכולים לגרום
גם לבעיות לחות, עובש ורטיבות במבנה.
כאשר שכבות הקרקע העליונות חרסיתיות, לעיתים יהיה צורך לחפור ולבצע הפרדה בין תחתית הקורות
לבין הקרקע ולהחדיר ארגזי הפרדה למניעת לחצים לא רצויים של הקרקע על תחתית הקורות.

כאשר לא קיימת גישה אל היסודות עם כלים הנדסיים, דרושה עבודת כפיים לצורך החפירה והפינוי
ועלות העבודה גדל בהתאם. ישנה אפשרות לקדוח כלונסאות על ידי מכונה ידנית אפילו בתוך מבנה קיים
ולחזק את היסודות הקיימים, או לחצוב ולפתוח את רצפת המבנה באופן ידני ולחפור בסמוך ליסודות אותם רוצים לחזק.
במקרה של שקיעת קורה או תקרה, בד"כ ניתן לחזק את האלמנט הבעייתי ולמנוע שקיעה נוספת
על ידי חיזוק בקורות פלדה או בטון או הוספת עמוד, תוך התחשבות בעיצוב המבנה.
טיפול נוסף שניתן ליישם לאחר הטיפול בגורם לסדיקה, הוא חיבור חלקי בטון שנפרדו במהלך הסדיקה,
על ידי יריעות פחמן + אפוקסי ו/או הזרקות אפוקסי, או לוחות פלדה עם עוגנים לבטון - לפי תכנון.

גם בבניה קלה יכולות להיות דפורמציות בשלד המבנה שגורמות לסדקים, בד"כ עקב תזוזת יסודות.
אך יכולה גם להופיע סדיקה בגלל כוחות רוח, אם הבניה הקלה לא תוכננה כראוי.
בבניה קלה, הסדקים יופיעו לראשונה בחיבורים שבין לוחות הגבס (או בין לוחות מתועשים אחרים),
בקירות או בתקרות. ובמקרים קשים יותר תתיכן גם סדיקה ושבירה של לוחות גבס ואלמנטים.
הטיפול ביסודות של מבנה בבניה קלה דומה לטיפול ביסודות בבניה הקונבנציונלית. 

סדקים קונסטרוקטיביים, יסווגו על פי רוב כסדקים "עובדים" - כלומר סדקים שרוחבם משתנה כתלות בזמן.
מהסיבה שהכוחות שפועלים על המבנה משתנים (כוחות כגון: תזוזת יסוד - עקב לחצי קרקע, עומס רוח, עומס שימושי משתנה).
ולכן הדפורמציות במבנה משתנות כתלות בזמן ואינן נשארות קבועות במצב סטטי.


טיפול בסדקים בתקציב נמוך:

אם מסיבה תקציבית או אחרת הוחלט לבצע רק טיפול קוסמטי בסדקים,
להלן מספר המלצות לביצוע הטיפול בצורה נכונה.
השיטה המקובלת לטיפול בסדקים בקירות בלוקים היא מילוי הסדק בחומרים אלסטיים,
כולל מפרטי ביצוע מורכבים, שניתן למצוא אותם ברחבי הרשת במספר גרסאות שונות,
שהמשותף לכולן הוא שימוש בחומרים אלסטיים פוליאוריתניים או אקריליים.
לשיטה זו ישנם 3 חסרונות:
1. היעילות שלה נמוכה, מפני שעל אף שהחומר האלסטי יגשר על הרווח שבסדק, שכבת הצבע לא תימתח
מספיק כדי לגשר על הסדק והסדק ישוב ויראה במהרה.
2. קיים קושי ביישום ("עבידות" לא טובה) של החומרים האלסטיים, הם נדבקים למרית,
נוזלים ולא נמרחים בקלות כמו שפכטל רגיל, לא ניתן לשייף את החומר האלסטי לאחר הביצוע,
ה"שקיעה" שלו גבוהה - כלומר גם אם התיקון בוצע באופן מושלם, לאחר ההתייבשות, החומר ישקע
אל תוך הסדק, ויהיה צורך לחזור שוב ושוב - כדי ליישר את התיקון.
משמעות הדבר, גמר לא מושלם (אלא אם כן העבודה בוצעה על ידי בעל מקצוע מיומן ומאוד סבלני)
- יהיה ניתן לראות בקלות את התיקון, ומחיר העבודה יהיה גבוה יותר.
3. המחיר של החומרים האלסטיים הטובים והפריימרים שלהם גבוה מאוד ביחס לכל שפכטל רגיל.

חומר שיכול להתאים לגישור על סדקים הוא שפכטל כגון סיקה WALL 303 Fibers שהוא גמיש וניתן לשיוף.
ומתאים לעבודות פנים וחוץ, מחירו אינו גבוה, אם כי הוא קצת פחות נוח לעבודה משפכטל רגיל,
צריך להבין, שטיפול בסדקים הוא טיפול ברמה הקוסמטית, ואינו מטפל בשורש הבעיה, שהיא בד"כ
בעיית שקיעת יסודות או לעיתים שקיעת קורה או תקרה. לכן, יש להתייחס לטיפולי הסדקים
כאל טיפול תקופתי - זול ונוח לביצוע, אף שהוא יכול להחזיק שנים רבות אם נעשה כראוי,
תלוי בחומרת הבעיה.
מה שייקבע אם הסדק יחזור ויופיע שוב, הוא הגמישות והעובי של הממברנה החיצונית (שזו למעשה שכבת
הגמר העליונה - הצבע) ולאו דווקא המילוי שנמצא בתוך הסדק, אף שגם הוא תורם ליכולת הגישור.
בכל מקרה, המילוי אינו מתיימר "להדביק" את שני חלקי המבנה, אלא רק למלא ולאטום את המרווח ולהוות תשתית ליישום שכבת הגמר.

לטיפול בסדקים ברוחב עד 2 מ"מ, מומלץ לעבוד לפי המפרט הבא:
1. פתיחת הסדק והרחבתו, והסרת טיח רופף.
2. ניקוי ומריחת הסדק ב"פריימר X" (פריימר איכותי על בסיס טרפנטין)
3. תיקון הסדק על ידי שפכטל לפנים או חוץ בהתאם.
לשיפור התוצאה מומלץ להשתמש בחומר כגון סיקה WALL 303 Fibers - שפכטל גמיש שניתן לשיוף.
4. לאחר שיוף השפכטל, מריחה נוספת של פריימר על גבי השפכטל.
5. צביעת מספר שכבות נדיבות מאוד של "סופר גמיש" על איזור התיקון. (כ-3 ק"ג למ"ר)
ניתן לתת שכבה נוספת על כל הקיר כדי להסתיר את התיקון.
(שמות החומרים הינם שמות גנריים, וניתן לבחור בחלופה של חברה מתחרה)

הערה:
אמנם מערכות צבע גמיש מיועדות לשימוש חוץ ולא לקירות פנים.
אך הפתרון שלעיל מתאים גם לקירות פנים לאורך שנים.

כאשר הסדקים "עובדים" ורוחבם - מעל ל-2 מ"מ. סביר להניח שהטיפול הנ"ל לא יפתור את הבעיה לאורך זמן. במצב סדיקה כזה, מומלץ להתייעץ עם מהנדס לעניין יציבות המבנה, ולבחינת האפשרויות לשיקום וחיזוק המבנה.